ویژه والدین

چرا کودک والدینش را با اسم کوچک صدا میزند؟

گاهی اوقات کودکان یک تا دو ساله والدین شان را با اسم کوچک آنها صدا می زنند.

وقتی کودک اسم والدینش را در خانه از دوستان و آنشایان می شوند، آن اسم را یاد می گیرد والدینش را با اسم کوچک آنها صدا می زند.

حتی اگر پدر و مادر به او بگویند:”بگو مامان و بابا” کودک باز به کار خودش ادامه می دهد و آنها را با اسم کوچکشان صدا می زند.

عده ای از والدین از این مسئله ناراحت نمی شوند ولی بعضی از آنها اصلا دوست ندارند کودک شان آنها را با اسم کوچک صدا بزند و ترجیح می دهند کودک به آنها “مامان و بابا” بگوید.

وقتی کودک مادر یا پدرش را با اسم کوچک آنها صدا می زند، نمی خواهد به آنها بی احترامی کند.

او فقط چیزی را که از دیگران می گویند، می شنود و به زبان می آورد.

اگر از این کار فرزندتان ناراحت می شوید به او تذکر دهید ولی این کار برای کودکان زیر دو سال مشکل است چون آنها عادت کرده اند اسم کوچک شما را صدا بزنند.

اگر شما کودک بزرگتری نیز داشته باشید، که کودک کوچک تر شما به ندرت اسم کوچک شما را صدا خواهد زد.

کودک کوچک تر برای خودش الگویی دارد و چون آن الگو شما را مامان یا بابا صدا می زند،او نیز یاد می گیرد شما را مامان یا بابا صدا بزند.

سوال دیگری که در این قسمت مطرح می شود این است که دوستان فرزندتان باید شما را چگونه صدا بزنند.

عده ای از والدین احساس می کنند که بهتراست کودکان آنها را با اسم کوچکشان صدا بزنند و عده ای دیگر فکر می کنند بهتر است کودکان به آنها آقا یا خانم بگویند و بعد با نام خانوادگی شما، شما را صدا بزنند.

این مسئله کاملا بستگی به خودتان دارد. هر طور که دوست دارید. بچه ها شما را صدا بزنند، به آنها بگویید.

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.