اگر همه چیز راجع به کودک 9 تا 12 ماهت میخوای بدونی اینجا ، جای تو هست

همه چیز راجع به از پوشک گرفتن از شیر گرفتن اضطراب جدایی صحبت کردن لجبازی کتاب واکسن   تغذیه تربیت جنسی کودک 9 تا 12 ماه خودت باید بدونی !

برای اینکه اطلاعات بیشتر برای کودکت بگیری فرم زیر را پر کن.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .