بهترین مهدکودک 

خانه بازی میلا

کارگاه خلاقیت

بهار ۱۴۰۳
غرب تهران
خانه بازی میلا

کارگاه حسی حرکتی

بهار ۱۴۰۳
غرب تهران
کارگاه خلاقیت

کارگاه هنر و خلاقیت سرزمین سبز

بهار 1403
شرق تهران
کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک سرزمین سبز

بهار 1403
شرق تهران
باهوش-باشی

پکیج باهوش باشی

بهار 1403
شرق تهران, شمال تهران, مرکز تهران
موسسه خلاقیت اندیشه کیان (ابرسفید)

موسسه خلاقیت اندیشه کیان (ابرسفید)

11

کارگاه های تک جلسه والد و کودک منیریه

بهار ۱۴۰3
جنوب تهران, غرب تهران, مرکز تهران
کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک خلاقیت

بهار 1403
غرب تهران, مرکز تهران
کارگاه من و مامانم

کارگاه من و مامانم

بهار 1403
غرب تهران
مهد کودک مدرسه زندگی6

مهد کودک مدرسه زندگی