خانه بازی

خانه بازی کودک یکی از مکان هایی است که به کودکان کمک می کند تا بازی های آموزنده و مناسبی را تجربه کنند. این بازی ها موجب می شود تا کودکان با محیط اطراف خود، ارتباط برقرار کنند. این خانه ها علاوه بر امنیتی که دارد، امکانات مناسبی را به کودکان ارائه می دهد.

خانه‌ی کودک یک مرکز مراقبت موقت از کودکان است. ممکن است خانه‌های کودک شامل یک زمین بازی کوچک با امکانات کامل باشند و یا محدود تر تنها در شهربازی ها و مراکز تفریحی.

در خانه کودک، علاوه بر بازی و سرگرمی، اعتماد به نفس کودکان هم رشد می کند. بازی در بین همسن و سال ها موجب رشد تعامل اجتماعی کودکان می شود.

تخفیف ۵۰ درصدی شهربازی سرپوشیده هروی

تخفیف ۵۰ درصدی شهربازی سرپوشیده هروی

تابستان ۱۴۰۱
شمال تهران
۹۵,۰۰۰ تومان
خانه بازی جام جم

خانه بازی جام جم

تابستان 1401
شرق تهران
۳۰,۰۰۰ تومان
خانه بازی حکیمیه

خانه بازی حکیمیه

تابستان ۱۴۰۱
شرق تهران
۴۵,۰۰۰ تومان
خانه بازی دیسکاوری سنتر

خانه بازی دیسکاوری سنتر

تابستان ۱۴۰۱
شمال تهران
۱۷۵,۰۰۰ تومان
خانه بازی رولند

خانه بازی رولند

تابستان ۱۴۰۱
شمال تهران
۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان
خانه بازی سرزمین ماسه

خانه بازی سرزمین ماسه

تابستان ۱۴۰۱
غرب تهران
۹۷,۰۰۰ تومان
خانه بازی سلسبیل

خانه بازی سلسبیل

تابستان و پاییز 1401
جنوب تهران
۲۵۰,۰۰۰ تومان
خانه بازی شادی لند

خانه بازی شادی لند

تابستان ۱۴۰۱
شرق تهران
۴۳,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان