تئاتر و نمایش کودک

تئاتر و نمایش کودک متناسب با رنج سنی آن ها تعریف می گردد که در اجرای زنده می توانید آن ها را به خوبی مشاهده کنید. کودکان همانند ما بزرگترها می بینند، می شنوند، وهم احساس می کنند. می توانند با قدرت درکی که خداوند به آن ها اعطا نموده است، مسائل را تجزیه وتحلیل کنند. البته چنین تجزیه و تحلیلی با منطق کودکانه‌ی آن ها انجام می شود.

برای کودکان کارهای خلاقانه بسیار شگفت انگیز است. آن ها در سنین یادگیری هستند و هر چیزی که جدید و نوین باشد برای آن ها بسیار جذاب می باشد.

تئاتر کودک، تئاتری است دراماتیک؛ با تمام آن چیزهایی که در تئاتر بزرگسال است، مثل گره افکنی، تحول شخصیت و گره‌گشایی. این‌ها چیزهایی است که همواره برای بچه‌ها جذاب است.

فواید تئاتر و نمایش کودک عبارتند از:
1- حس اعتماد به نفس کودکان را بالا می برد.
2- قدرت خلاقیت آنها را افزایش می دهد.
3- ذهن کودکان را فعال می سازد.
4- قدرت بیان کودکان را تقویت می کند.
5- درک و فهم کودکان را رشد می بخشد.

دوره ای پیدا نشد!