تفریح و سرگرمی کودکان

استخر مادر و كودك و پدر و کودک گلشهر

استخر مادر و كودك و پدر و کودک گلشهر

تابستان ۱۴۰۱
کرج
۵۵,۰۰۰ تومان۸۵,۰۰۰ تومان
ایونت مادر و کودک چیتگر

ایونت مادر و کودک چیتگر

18 شهریور ۱۴۰۱
غرب تهران
۱۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۵۰ درصدی شهربازی سرپوشیده هروی

تخفیف ۵۰ درصدی شهربازی سرپوشیده هروی

تابستان ۱۴۰۱
شمال تهران
۹۵,۰۰۰ تومان
تولد لاکچری در شهرک غرب

تولد لاکچری در شهرک غرب

24 شهریور ۱۴۰۱
غرب تهران
۲۵۰,۰۰۰ تومان
خانه بازی جام جم

خانه بازی جام جم

تابستان 1401
شرق تهران
۳۰,۰۰۰ تومان
خانه بازی حکیمیه

خانه بازی حکیمیه

تابستان ۱۴۰۱
شرق تهران
۴۵,۰۰۰ تومان
خانه بازی دیسکاوری سنتر

خانه بازی دیسکاوری سنتر

تابستان ۱۴۰۱
شمال تهران
۱۷۵,۰۰۰ تومان
خانه بازی رولند

خانه بازی رولند

تابستان ۱۴۰۱
شمال تهران
۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان
خانه بازی سرزمین ماسه

خانه بازی سرزمین ماسه