تفریح و سرگرمی کودکان

آموزش شنا کودکان شرق

آموزش شنای کودکان در شرق تهران

بهار ۱۴۰3
شرق تهران
قیمت اصلی ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
آموزش شنا کودکان شرق

کارگاه تک جلسه ای شنا در شرق تهران

بهار ۱۴۰3
شرق تهران
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش شنا کودکان

آموزش شنا در استخر مخصوص کودکان

خرداد 1403
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
خانه بازی در امیریه

خانه بازی نینیمون

بهار 1403
شمال تهران, غرب تهران
قیمت اصلی ۱۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۰,۰۰۰ تومان است.
خانه بازی شهرک غرب

کارگاه های گلدونه

بهار 1403
غرب تهران
۲۵۰,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان
جشن کودکانه

کنسرت عروسکی کودک شو شرق

10 خرداد
۱۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
خانه بازی کیدزپارک

جشن روز دختر در چیتگر

بهار 1403
غرب تهران
۲۵۰,۰۰۰ تومان
استخر کودک

کارگاه شنا مادر و کودک

بهار ۱۴۰۳
غرب تهران
۴۲۰,۰۰۰ تومان
جشن کودکانه

کنسرت عروسکی کودک شو غرب

۱۱ خرداد 1403
غرب تهران
۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومان
خانه بازی غرب تهران

خانه بازی پاستیلا

بهار 1403
شمال تهران, غرب تهران
۱۸۸,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
استخر کودک

آکوافیتنس

بهار 1403
غرب تهران
۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
خانه بازی نلین

خانه بازی نلینی

بهار 1403
شرق تهران
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۰,۰۰۰ تومان است.