تفریح و سرگرمی کودکان

کاوشگری کودکان

کاوشگری در جنگل باستانی و کتیبه ناریکا

بهار و تابستان 1402
شمال تهران
۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
نمایش کودک درگوشی

نمایش در گوشی

بهار 1402
مرکز تهران
۳۴,۰۰۰ تومان
سیرک ایران پرتغال

سیرک بزرگ و مهیج ایران پرتغال در برج میلاد

16 الی 19 خرداد
شمال تهران, غرب تهران
۸۳,۰۰۰ تومان
نمایش جادوگر شهر از

نمایش جادوگر شهر اُز

بهار 1402
مرکز تهران
۲۵,۰۰۰ تومان
نمایش کودک سیندرلا

نمایش موزیکال سیندرلا

از20 اردیبهشت
مرکز تهران
۵۵,۰۰۰ تومان
رابینسون خرگوشه

رابینسون خرگوشه

بهار 1402
غرب تهران
۶۵,۰۰۰ تومان
نمایش میمون ها

نمایش کودکانه میمون ها

بهار 1402
غرب تهران
۴۵,۰۰۰ تومان