جشن های کودکانه

قیمت
  چهارشنبه سوری

  جشن چهارشنبه سوری خانوادگی

  22 اسفند
  غرب تهران
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  جشن کودکانه

  کنسرت عروسکی کودک شو غرب

  18 اسفند
  غرب تهران
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومان
  جشن-کودکان

  جشن نوروز شپل شپول

  12 و 20 اسفند
  غرب تهران
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  جشن نوروز

  جشن شاد بهاری

  16 اسفند
  غرب تهران
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومان
  جشن روز دختر

  جشن نوروز عمو تپلی شرق تهران

  17 اسفند
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۸۹,۰۰۰ تومان
  جشن روز دختر

  جشن نوروز عمو تپلی غرب تهران

  18 اسفند
  غرب تهران
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۸۹,۰۰۰ تومان
  جنگ کودک

  جنگ نوروزی شادزی

  11اسفند
  شرق تهران
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان