تفریح و سرگرمی کودکان

کاوشگری کودکان

کاوشگری در جنگل باستانی و کتیبه ناریکا

بهار و تابستان 1402
شمال تهران
۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
نمایش کودک درگوشی

نمایش در گوشی

بهار 1402
مرکز تهران
۳۴,۰۰۰ تومان
نمایش جادوگر شهر از

نمایش جادوگر شهر اُز

بهار 1402
مرکز تهران
۲۵,۰۰۰ تومان
نمایش کودک سیندرلا

نمایش موزیکال سیندرلا

از20 اردیبهشت
مرکز تهران
۵۵,۰۰۰ تومان
خانه بازی دلفینو

خانه بازی دلفینو

بهار 1402
مرکز تهران
۵۸,۰۰۰ تومان۱۱۵,۰۰۰ تومان
خانه بازی در ستارخان

خانه بازی کلبه عروسکی

بهار 1402
غرب تهران
۸۵,۰۰۰ تومان۱۷۰,۰۰۰ تومان
خانه بازی بیلی

خانه بازی بیلی

بهار 1402
غرب تهران
۱۰۸,۰۰۰ تومان۱۹۸,۰۰۰ تومان
استخر جنت آباد

استخر والد با کودک

بهار 1402
غرب تهران
۸۵,۰۰۰ تومان۱۳۵,۰۰۰ تومان
رابینسون خرگوشه

رابینسون خرگوشه

بهار 1402
غرب تهران
۶۵,۰۰۰ تومان
تخفیف ۵۰ درصدی شهربازی سرپوشیده هروی

تخفیف ۵۰ درصدی شهربازی سرپوشیده هروی

بهار 1402
شمال تهران
۹۵,۰۰۰ تومان
خانه بازی سرزمین ماسه

خانه بازی سرزمین ماسه

بهار 1402
غرب تهران
۱۶۴,۰۰۰ تومان
خانه بازی مرزداران

خانه بازی رزگاردن

بهار 1402
غرب تهران
۱۴۰,۰۰۰ تومان۲۳۰,۰۰۰ تومان