وبلاگ, ویژه والدین

نقاشی کودکتان چه چیزی درباره ی روحیاتش به شما می گوید؟

هر نقاشی کودکتان می کشد را با دقت نگاه کنید، نقاشی های کودکان بیانگر حالات روحیه آنهاست.

 • کم نیاوردن کاغذ، برای تمام اعضای خانواده و کشیدن اعضا طوری که همه افراد در نقاشی جا بگیرند نشانگر این است که کودک بی دقت نیست و توانایی در برنامه ریزی بلند مدت دارد و آینده نگر است.
 •  کشیدن والدین دور از هم نشانه این است که با هم تفاهم ندارند و یا قهر هستند.
 • کشیدن دست های به پشت قفل شده، پاهای جفت شده و بدن بی حالت و ترسیم افراد با فاصله به معنای دوری گزینی، قهر، احساس تنهایی، عدم قبول دیگران، اجتناب از یکی شدن با دیگران و یا حتی احساس طرد و پذیرفته نشدن از طرف دیگران است.
 •  دست های به اطراف کشیده شده به معنای ارائه محبت یا پذیرش محبت دیگران و تمایل به دوستی و رفاقت است.
 • دست های به کمر زده شده،علامت خودشیفتگی ست اما گرفتن دست ها با یک دست یا دست دیگران با دست ها،(اگر در این وضعیت کودک در وسط باشد و دست یکی از والدین را گرفته باشد می توان حدس زد که خود را پذیرفته شده از طرف والدین تلقی می کند.در این وضعیت اگر دست یکی از والدین را در دست و دست دیگرش آزاد باشد می توان تعیین نمود که به سمت والدی که دست او را گرفته است بیشتر گرایش دارد.
 • پدر و مادرهایی که بچه را کتک می زنند معمولا در نقاشی دست ندارند.
 • از نظر فاصله مکانی شخصیت های ترسیم شده اگر دور از همند با هم خوب نیستند.
 •  دست به پشت گرفتن نشان دهنده دوری است.
 • گرفتن دست پدر و مادر در نقاشی، نشانه خوبی است و بچه معمولا خودش را در کنار فردی که بیشتر دوست دارد می کشد.
 • بچه هایی که اعتماد بنفس پایینی دارند نقاشی های کوچک و کم رنگ می کشند.
 •  بچه های غمگین فقط از دو یا سه رنگ استفاده می کنند. اما بچه های عادی و شاد از چهار یا پنج رنگ یا بیشتر استفاده می کنند.
 • هر چند وقت یک بار به کودکتان بگویید: یک نقاشی میکشی من ببینم. در نقاشی ها کودکان به وضوح خود واقعیشان را بروز می دهند.

این رویدادها شاید مورد علاقه شما باشد

 

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.