ویژه والدین

خدا بخشنده است

بچه که بودم،آنقدر از خدا می ترسیدم که بعد از هر بار شیطنت کابوس میدیدم…

من حتی ناراحت می شدم که می گفتند خدا همه جا هست!

با خودم می گفتم:”یک نفر چطور می تواند تمام جاهای دنیا کشیک بدهد و تا کسی کارهای بدی کرد،او را بردارد ببرد جهنم؟!”

من حتی وقتی می گفتند،خدا پشت و پناهت ، در دلم می گفتم کاش اینطور نباشد…

می دانید؟! چون خدایی که در ذهنم ساخته بودند مهربان نبود،فقط خدای آدم های خوب بود و برای منی که کودک بودم و شیطنت هایم را هم گناه می دیدم،خدای ترسناکی بود…

اما من ،کودکم را از خدا نخواهم ترساند…

به او می گویم “خدا بخشنده است

اگر خطایی کرد می گویم،خدا بخشیده اما من نمی بخشم،تا بداند خدا از پدر و مادرش هم مهربان تر است…

من به کودکم خواهم گفت خدا،خدای آدم های بد هم هست،تا با کوچکترین گناهی،از خوب بودنش نا امید نشود…

می گویم خدا همه جا هست تا کمکش کند،تا اگر در مشکلی گرفتار شد ،نجاتش دهد…

من خشم و بی کفایتی خودم را گردن خدا نخواهم انداخت،من برایش از جهنم نخواهم گفت.

اجازه می دهم بدون ترس از تنبیه و عقوبت،خوب باشد و می دانم که این خوب بودن ارزش دارد.

من نمی گذارم خدای کودکم خدای ترسناکی باشد کاش همه این را می فهمیدیم.

باور کنید خدا مهربان تر از تصورات ماست.اگر باور نکرده اید،لطفا در مقابل کودکان سکوت کنید.

این رویدادها شاید مورد علاقه شما باشد

 

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.