ویژه والدین

جزء کدام گروه والدین هستید؟

  • والدین غیرفعال

اینگونه والدین در ایجاد شادابی کودک هیچ نقشی ندارند و فرزندان آنها به نوعی یتیمان محسوب می شوند.

  • والدین سلطه گرا

بیشتر به فکر برقراری رابطه عمودی هستند کنترل گر و نه تنها شادی کودک را تامین نمی کنند بلکه اینها را به افسردگی و پرخاشگری سوق می دهند.

  • والدین نالان

اغلب گله و شکایت می کنند و باعث خستگی روانی فرزندان می شوند.

  • والدین نظریه پرداز

به جای انتخاب عملکرد صحیح روش خود را با به کار بردن الفاظ عبارات توجیه می کنند.

  • والدین پریشان و افسرده

زبان بد و گفتارشان موجب نابسامانی کودک می شوند.

  • والدین مهربان منفی

بیش از اندازه از کودکان حمایت می کنند که موجب عدم رشد کودکان و پرتوقع بار آمدن کودک می شود وقتی توقعش برآورده نشود ناشاد می شود.

  • والدین مسئول

همچنان که مسئولیت تامین نیازهای فیزیولوژیکی را دارند مسئولیت شادی و موفقیت کودک را هم می پذیرند و برای رسیدن به این هدف سیستم خانواده را به یک خانواده کارآمد و موفق تبدیل کرده شیوه های درست فرزندپروری را می آموزند.

گفته مي شود كه از هر صد خانواده تنها درصد اندكي ( سه يا چهار خانواده ) مي دانند كه چه بايد كرد و به مرحله سلامت و بالندگي قابل توجه رسيده اند. محصول خانواده هاي پريشان يا آشفته فرزندان بيمار ،‌ نااميد ، افسرده ، بزهكار و ضد اجتماعي ،‌ معتاد و …. است و اكثريت افراد مبتلا به بيماري هاي رواني و اختلالات رفتاري ،‌ الكلي ، معتاد ‍ ‍، فقير ،‌ از خود بيگانه ،‌ جاني و … در خانواده هاي پريشان رشد پيدا كرده اند.

این رویدادها شاید مورد علاقه شما باشد

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.