ویژه والدین

تکنیک های برخورد با ترس کودکان

  • پذیرش

ترس کودک را بپذیرید و سعی نکنید با انکار آن کودک را از خود برانید.کودک باید این امکان را داشته باشد که درباره شرایطی که موجب وحشت او می شود،تامل و بررسی کند تا بتواند به کمک اطرافیان خود شیوه های مقابله با آن را فرا بگیرد.

وقتی کودکی درباره حادثه ای صحبت می کند،خوب است به جای توجه به واقعه و اظهارنظر درباره آن به احساساتی که کودک نسبت به آن رویداد ابراز می دارد،توجه کنید.

  • تایید

ترس فرزندتان را تایید کنید،ولی در ترسیدن با او مشارکت نکنید.برای مثال می توانید به کودکتان بگویید:” می دانم که تو از هیولای زیر تخت خوابت ترسیده ای… ولی بیا با هم زیر تخت را نگاه کنیم و مطمئن شویم که هیولایی زیر تخت نیست…” این شیوه خوبی است که می توانید برای تایید ترس کودک به کار بندید.

گاهی می توان به کودک یاد داد که با گفتن عباراتی مثل ” ای هیولا! بیا بیرون… می خواهم تو را از بین ببرم…” سعی کند بر ترسش پیروز شود و هیولای خیالی را از بین ببرد.

  • در آغوش کشیدن

زمانی که فرزندتان ترسیده است،با خم شدن و هم سطح او قرار گرفتن،کودک را در آغوش بگیرید و اجازه دهید که از تماس فیزیکی با بدن شما و حمایتی که از این طریق کسب می کند،احساس آرامش نماید.

در اغلب موارد با شناخت دقیق علت ترس کودک می توان بر آن غلبه کرد.

بیشتر کودکانی که ترس بر آنها غلبه کرده است،می خواهند مدام درباره آن حرف بزنند.

این رویدادها شاید مورد علاقه شما باشد

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.