وبلاگ, ویژه والدین

تاثیر بکارگیری جملات منفی در فرمان دادن به کودکان

شاید تعجب کنید اگر بگویم مغزما با همه پیچیدگیش قادر نیست جملات منفی را ازمثبت تفکیک کند:

به جمله “منفی” زیر توجه کنید:

لطفا به فیل قرمز فکر نکنید!

ذهن شما اکنون به چه چیزی فکر می کند؟

بدون شک ذهن شما اکنون در حال فکر کردن به فیل قرمز است.

به نظر شما اگر به کودکی گفته شود

دسن مرا ول نکن

به پریز برق دست نزن

امروز با بچه ها در مهد دعوا نکن

چه پیغامی در مغز او مخابره می شود؟

همه این جملات در ذهن او مثبت برداشت شده و گویی که به او دستور داده اید که این کار را انجام دهد، در واقع در فرمان دادن باید به کودک گفته شود چه کاری باید انجام دهد، نه اینکه چه کاری نباید انجام دهد.

بنابراین با کودک خود اینگونه سخن بگویید:

به جای “مخالفت نکن” بگویید “کاری که گفتم را انجام بده”

به جای “فحش نده” بگویید “حرف خوب بزن”

به جای “دستم را ول نکن” بگویید “دستم را محکم بگیر”

به جای “ندو” بگویید “آرام راه برو”

این رویدادها شاید مورد علاقه شما باشد

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.