وبلاگ

انواع لمس ها را با بازی به کودک بیاموزید

انواع لمس ها:

  • لمس بد

کتک خوردن از حریف تیم مقابل

نیشگون مامان در مهمانی

  • لمس خوب

مامان موقع خواب تو را بغل می کند.

بابا قبل از مدرسه تو را می بوسد

عمو با تو دست می دهد و تو را در آغوش می گیرد.

  • لمس گیج کننده

تو دوست نداری ولی دایی یا عمه یا همسایه شما را قلقلک می دهد.

♥شاید کودکی لمس خوب را هم دوست نداشته باشد بچه ها در تشخیص انواع لمس باید به احساس خود تکیه کنند نه حرف دیگری،شخص لمس کننده در ایجاد حس خوب یا بد یا گیج کننده موثر است.

با ساخت عروسک با خمیربازی می توانید این لمس ها را با کودکمان تمرین کنیم و به آنها آموزش دهیم هر لمسی را که دوست ندارند بلند یادآوری کنند من این لمس را دوست ندارم تا سفیر خاموشی در لمس های بد نباشند.

این رویدادها شاید مورد علاقه شما باشد

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.