وبلاگ

از پدر و مادر چه ویژگی هایی را به ارث می بریم؟

  • جنسیت

اگر مرد چند برادر داشته باشد چند فرزند پسر و اگر چند خواهر داشته باشد چند فرزند دختر خواهد داشت.تعداد کمی از مردان هستند که در اسپرم کروموزوم های x و y به نسبت مساوی دارند و احتمال دختر یا پسردار شدن آن ها مساوی است.

  • وضعیت دندان ها

اگر پدر بیشتر به دندانپزشکی برود احتمال این که دخترش هم مشکلات دندان داشته باشد زیاد است.کودک شکل و اندازه دندان هایش را از پدر به ارث می برد.

  • هوش

ژن های مسئول هوش در کروموزوم x هستند به همین دلیل پسرها هوش شان را از مادر به ارث می برند اما دخترها هم از پدر و هم از مادر به ارث می برند.

  • وزن

وزن کودک بستگی به مادر دارد.اگر مادر لاغر باشد کودک هم لاغر است.اگر مادر چاق باشد کودک نیز بعد از تولد اضافه وزن خواهد داشت.

  • قد

پدر خانواده بیشتر روی قد کودک تاثیر دارد تا مادر.

اگر پدر قد بلند باشد کودک نیز قد بلند خواهد شد.

60 الی 80 درصد قد کودک بستگی به قد پدر و مادرش دارد باقیمانده آن بستگی به سبک زندگی و برنامه غذایی کودک دارد.

معمولا بچه های کوچک تر،کوتاه تر از بچه های بزرگ هستند.

  • رنگ چشم

اگر یکی از والدین رنگ چشم قهوه ای داشته باشد و یکی دیگر از آن ها رنگ چشم آبی یا سبز داشته باشد احتمال این که چشم کودک قهوه ای شود بیشتر است.

  • موهای فر

اگر هر دو والدین موهای فر داشته باشند موهای کودک فر است.

اگر هر دو موهای صاف داشته باشند موهای کودک صاف است.

اگر یکی از والدین موهای فر و دیگری موهای صاف داشته باشد موهای کودک مجعد است.

اگر هر دو والدین موهای فر داشته باشند و یکی از بستگانشان موهای صاف داشته باشد ممکن است موهای کودک صاف باشد.

این رویدادها شاید مورد علاقه شما باشد

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.