ویژه والدین

آیا کودک من بچه خوبی است؟

سوال من از شما این است که اگر کودکتان شب تا صبح بخوابد و صدایی از او در نیاید،بچه ی خوبی است؟ پاسخ بیشتر والدین به این سوال من مثبت است. والدین برای توصیف رفتار و خلق و خوی فرزندشان از واژه های خوب و بد استفاده می کنند. بچه ی خوب،بچه ای است که آرام و ساکت باشد و بچه ای بد،بچه است که سروصدا می کند.

پدر و مادرها دوست دارند که بچه های آرامی داشته باشند و برای مراقبت کردن از آنها، به دردسر نیفتند و احساس موفقیت کنند. البته آنها باید توجه داشته باشند که نمی توان گفت بچه های آرام، بچه های خوبی هستند و بچه های پر سروصدا ، بچه های بدی هستند. نباید روی بچه ها برچسب بگذاریم و بگوییم که عده ای خوب و عده ای بد هستند. آنها معصومند و تلاش می کنند تا با گریه کردن و با زبان بی زبانی خواسته هایشان را به ما بگویند. آنها وقتی خسته، تشنه، گرسنه و ناراحتند، زمانی که جایشان را خیس کرده اند و دوست دارند که ما بغل شان کنیم گریه می کنند.

مادری به من گفت که وقتی بچه دار شده بود و هنوز در بیمارستان بود کودکش گرسنه بود و خیلی گریه می کرد. پرستاری که او را بغل کرده بود، به او گفت :”چه بچه ی بدی”. آیا رفتار آن پرستار درست بوده آیا یک انسان باشخصیت به یک نوزاد می گوید ، چه بچه ی بدی؟اگر کسی به بچه ی شما بگوید که او بچه ی خوبی است، شما نیز چنین احساس نسبت به او پیدا می کنید ولی شاید هنوز یادتان نرفته باشد که هفته ی پیش که با او به خرید رفتید، چه الم شنگه ای به راه انداخته بود.

وقتی کودک شب زنده دارتان شب ها گریه می کند، تحمل این شرایط برای شما خیلی سخت می شود و ممکن است که احساس کنید چه بچه ی بدی دارید. به خودتان می گویید، از صبح تا شب همش مشغول انجام کارای تو بودم، شب که شده بازم نمیزاری راحت باشم”. وقتی مجبورید تا نیمه های شب بیدار باشید، به ستوه می آیید، ولی اگر فکر کنید که فرزندتان با گریه هایش می خواهد به شما بگوید که به شما نیاز دارد، راحت تر می توانید شرایطی را که در آن هستید تحمل کنید و نگویید که بچه بدی دارید.

وقتی متوجه می شوید که بچه ها با گریه کردن با والدین شان ارتباط برقرار می کنند،عکس العمل شما نیز نسبت به کودکتان تغییر می کند و سعی می کنید که بفهمید دلیل گریه های او چیست و چرا او به اندازه ی کافی نمی خوابد، یا زمانی که او در جمع دیگران سروصدا راه می اندازد، از دست او عصبانی نمی شوید. وقتی احساس می کنید که فرزندتان بچه بدی نیست، راحت تر می توانید با او کنار بیاید.

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.