ویژه والدین

آیا می توانم به کودکم در مورد بارداری و بچه دار شدنم بگوییم؟

معمولا کودکان از مادرشان می پرسند که آنها چگونه بچه دار شدند و این که آیا خودشان هم بچه دار می شوند یا نه؟

مادران وقتی این سوال ها را از کودکان سه یا چهار ساله ی خودشان می شنوند، تعجب می کنند. آنها نمی دانند که باید پاسخ این سوالات کودکشان را چگونه بدهند و به آنها چه چیزی بگویند.

بعضی از متخصصان معتقدند که بهتر است والدین این مسائل را برای کودکان توضیح دهند، ولی کودکان هنوز به سنی نرسیده اند که درک درستی از این مسائل داشته باشند.

کودکان در مورد انسان ها و تولد آنها نگرش خاص خودشان را دارند، بنابراین بهتر است قبل از این که مادران به این سوال های فرزندشان پاسخ دهند، از آنها سوال کنند و درباره ی نظر آنها بپرسند.

کودکان فکر می کنند که وقتی مادر زیاد غذا می خورد، بچه ای به درون شکمش می افتد و بعد به این دنیا می آید. بعضی از کودکان هم فکر می کنند که وقتی مادرشان دانه یا بذر چیزی را می خورد آن دانه رشد می کند و به یک بچه تبدیل می شود.

اگر والدین از کودکان سوال کنند، در مورد نگرش آنها اطلاعاتی به دست می آورند و می توانند همان پاسخ ها را به فرزندشان بدهند.

اگر فرزندتان درباره ی بچه دار شدن از شما سوالی نمی پرسد کنجکاوی او را تحریک نکنید و از او سوالی در این زمینه نپرسید.

وقتی هم که از شما سوالی پرسید،لازم نیست به او اطلاعات زیادی بدهید. فقط به او بگویید که خدا به انسان ها بچه می دهد و بچه درون شکم مادر رشد می کند و به این دنیا می آید. او از شنیدن همین جملات قانع می شود و دیگر سوالی نمی پرسد.

اگر کودک از شما سوالی نپرسید، لازم نیست اطلاعات دیگری به او بدهید. اگر بیشتر برای کودک توضیح بدهید، او حرف های شما را نمی فهمد.

مادر نباید به کودکش بگوید که شکم او را پاره می کنند و بچه را از درون آن بیرون می آورند، چون کودک حرف های مادرش را باور می کند و حتی از بچه دار شدن در آینده متنفر می شود.

لازم نیست همه چیز را درباره ی بارداری و تولد کودک به فرزندتان توضیح دهید، فقط سعی کنید کنجکاوی او را ارضا کنید، او وقتی بزرگ تر شد، راحت تر می تواند این مسائل را درک کند.

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.