فروشگاه

کارگاه مادر و کودک شرق

کارگاه مادر و کودک بامانا نیاوران

بهار ۱۴۰3
شرق تهران, شمال تهران
۲۵۰,۰۰۰ تومان۹۸۰,۰۰۰ تومان
کارگاه مادر و کودک کرج

کارگاهِ حوض نقاشی گروه پرنده آبی

بهار ۱۴۰3
کرج
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آموزش شنا کودکان شرق

آموزش شنای کودکان در شرق تهران

بهار ۱۴۰3
شرق تهران
قیمت اصلی ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
آموزش شنا کودکان شرق

کارگاه تک جلسه ای شنا در شرق تهران

بهار ۱۴۰3
شرق تهران
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک بامانا غرب تهران

بهار ۱۴۰3
غرب تهران
۸۹۰,۰۰۰ تومان۹۸۰,۰۰۰ تومان
کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک بامانا شرق تهران

بهار ۱۴۰3
شرق تهران
۲۵۰,۰۰۰ تومان۹۸۰,۰۰۰ تومان
آموزش تئاتر کودکان

آموزش ترمیک بازیگری تئاتر کودک منتهی به اجرای عموم

خرداد ماه
شرق تهران, شمال تهران
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش تئاتر کودک

کارگاه یک روزه تئاتر کودک در طبیعت( با رویکرد بازی های نمایشی)

24 خرداد 1403
شرق تهران, شمال تهران
۲۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش شنا کودکان

آموزش شنا در استخر مخصوص کودکان

خرداد 1403
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک بهار

بهار 1403
غرب تهران, مرکز تهران
۹۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه باهوش باشی

کارگاه پکیج جامع باهوش باشی

بهار 1403
شمال تهران, غرب تهران
۴۵۰,۰۰۰ تومان۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
11

کارگاه های تک جلسه والد و کودک منیریه

بهار ۱۴۰3
جنوب تهران, غرب تهران, مرکز تهران
قیمت اصلی ۳۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۵۰,۰۰۰ تومان است.