۱ تا ۳ سال

ایونت مادر و کودک چیتگر

ایونت مادر و کودک چیتگر

18 شهریور ۱۴۰۱
غرب تهران
۱۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
پکیج PFP برنامه ریزی برای فرزندپروری

پکیج PFP برنامه ریزی برای فرزندپروری

تابستان ۱۴۰1
۷۲۰,۰۰۰ تومان
پکیج آفلاین تقویت دقت و تمرکز

پکیج آفلاین تقویت دقت و تمرکز

پاییز ۱۴۰1
۹۸,۰۰۰ تومان
پکیج آفلاین دست ورزی

پکیج آفلاین دست ورزی

پاییز ۱۴۰1
۹۸,۰۰۰ تومان
پکیج استعدادیابی

پکیج استعدادیابی

تابستان ۱۴۰1
۲۴۰,۰۰۰ تومان
پکیج بازی مازی

پکیج بازی مازی

پاییز ۱۴۰1
۸۲۸,۰۰۰ تومان۹۹۷,۰۰۰ تومان
پکیج باهوش باشی

پکیج باهوش باشی

تابستان ۱۴۰1
۳۲۴,۰۰۰ تومان۹۳۲,۰۰۰ تومان
پکیج فرزند آگاهی

پکیج فرزند آگاهی

تابستان ۱۴۰1
۲۴۴,۰۰۰ تومان
تخفیف ۵۰ درصدی شهربازی سرپوشیده هروی

تخفیف ۵۰ درصدی شهربازی سرپوشیده هروی

تابستان ۱۴۰۱
شمال تهران
۹۵,۰۰۰ تومان
تولد لاکچری در شهرک غرب

تولد لاکچری در شهرک غرب