وبلاگ

آیا بچه ها چیزی که ببینند را زود فراموش می کنند؟

بچه ها تا سن نه ماهگی احساس می کنند که فقط چیزهایی را که می بینند وجود دارد و اگر چیزی را نبینند آن چیز دیگر وجود ندارد.

وقتی عروسکی را از کودکی می گیرید و او را پشت خودتان پنهان می کنید،کودک احساس می کند که دیگر عروسکی ندارد.

وقتی شما او را در اتاقی تنها می گذارید،او احساس می کند که دیگر پدر یا مادر ندارد.

بنابراین وقتی از کنار کودکتان دور می شوید،کودک می ترسد و به همین دلیل شروع می کند به گریه کردن.

وقتی با کودکتان دالی بازی می کنید او یاد می گیرد،اگر شما بروید و دوباره برگردید،او می تواند شما را ببیند.

وقتی شما قایم می شوید و یا جایی می روید،کودک احساس می کند که دیگر نمی تواند شما را ببیند،بنابراین ناراحت می شود و گریه می کند.

در دالی بازی کردن هم همین طور است.

وقتی دوباره صورت خودتان را به کودک نشان می دهید،او احساس می کند که شما برگشته اید و می خندد.

امتیاز شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.