آزمون هوش هشتگانه

هوش های هشتگانه چیست ؟ چگونه میتوان هوش های هشتگانه را تقویت کرد ؟ افزایش هوش های هشتگانه چه تاثیری بر آینده و سرنوشت کودک دارد ؟

در سال ۱۹۸۳ یک روانشناس آمریکایی به نام هاوارد گاردنر نظریه ای را مطرح کرد که در آن توضیح می داد که اگر کسی برای مثال در ریاضی قوی نیست این بدان معنی نیست که هوش او پایین است بلکه شاید او در جنبه های دیگری از زندگی ، هوش به مراتب بالاتری دارد.

او اعتقاد داشت که هوش انسان به دسته های متفاوتی تقسیم می شود که به آن هوش های چندگانه می گویند. چیزی را که بقیه روانشناسان به مهارت می شناختند مانند توانایی های موسیقیایی، گاردنر آن را یک نوع هوش معرفی می کرد. این قضیه کاملا درست است. زیرا شخصی که هوش ریاضی بالایی دارد به اندازه فردی که هوش اجتماعی بالا دارد جهان را درک می کند و تنها نوع نگاه آن ها متفاوت است.

هوش های چندگانه گاردنر به 8 دسته تقسیم شد. این تقسیم بندی به این معنی نیست که شما یکی از آن ها را دارید و بقیه را ندارید بلکه این معنی را می دهد که برخی از این هوش ها در شما بر دیگر هوش‌هایتان برتری دارند.

در کارگاه های مادر و کودک و کلاس های جایگزین مهد در خانه مادر و کودک ایرانی ، برنامه ریزی آموزشی بر مبنای شناخت هوش های برتر هر کودک و همچنین افزایش و تقویت همه ی هوش های کودک میباشد.

هر کودک ممکن است در چند هوش قوی تر و دارای استعداد بیشتر باشد. شناخت علاقه و استعداد کودک در دوران پیش از دبستان ، به والدین این امکان را میدهد تا برای آینده ی کودک بهتر و مفیدتر برنامه ریزی کنند.

شما باید متن وارد کنید
,
تاریخ را وارد نمایید