برای تشکیل مهد کودک به یک کادر که متشکل از موسس ، مسئول فنی ،مربی و کمک مربی هست برای اینکه  از شرایط و دوره های این مسئولیت ها اطلاع پیدا کنید کافیه روی مسئولیت کلیک کنید تا کامل ترین دوره های مربوط به مهدکودک را که زیر نظر سازمان بهزیستی و اندیشکده کودک و نوجوان هست اطلاع پیدا کنید 

 

دوره-موسس

مسئول فنی

دوره-مربی-مهد-کودک

----- //]]>